• Czcionka:
bawimy, uczymy, kształcimy

Program adaptacyjny

PROGRAM ADAPTACYJNY PRZEDSZKOLA W LUBISZYNIE

 

Adaptacja to przystosowanie się do nowego środowiska społecznego, sytuacji i warunków. Dla małego dziecka takim nowym środowiskiem jest przedszkole. Moment pójścia do przedszkola jest bardzo ważnym wydarzeniem, a szczególnie , gdy dotyczy dziecka trzyletniego.

Analizując okres wstępnej adaptacji dziecka nowo przyjętego do przedszkola w ciągu naszej długoletniej pracy możemy stwierdzić, iż u wielu dzieci ten czas jest okresem bardzo trudnym do przejścia, zarówno jak i jego rodziców. Jest źródłem wielu przykrych doznań emocjonalnych, co w efekcie utrudnia przystosowanie się dzieci do przedszkola.

Dziecko czuje się wyrwane z rodzinnego domu, który gwarantuje mu poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Pozostawione w nowym otoczeniu jakim jest przedszkole, reaguje płaczem, agresją, wycofaniem się, co może prowadzić do lęku, a nawet urazu. Dlatego tez ważne jest aby moment przekroczenia progu przedszkola przebiegał najłagodniej w atmosferze bezpieczeństwa i otworzenia na potrzeby dziecka. Żeby proces adaptacyjny dziecka w przedszkolu przebiegał sprawnie musi zaistnieć ścisła współpraca pomiędzy rodzicami a pracownikami przedszkola.

 

CEL GŁÓWNY PROGRAMU:

 • Tworzenie dzieciom warunków do łatwej adaptacji w przedszkolu.SZCZEGÓŁOWE CELE PROGRAMU:

 

 • Wspomaganie dziecka w procesie przystosowania dziecka do życia w przedszkolu

 • Nawiązanie bliskiego, serdecznego kontaktu w relacjach nauczyciel-dziecko, nauczyciel-rodzic

 • Przygotowanie rodziców do udzielania dziecku wsparcia

 • Określenie wzajemnych oczekiwań rodzice-przedszkole

 • Obniżenie lęku rodziców związanego z koniecznością oddania dziecka do przedszkola

 • Poznanie środowiska domowego dziecka

 • Ukształtowanie pozytywnego wizerunku przedszkolaHARMONOGRAM DZIAŁAŃ ADAPTACYJNYCH:

 1. Zorganizowanie zebrania organizacyjnego dla rodziców dzieci nowoprzyjętych do przedszkola:

 • Zapoznanie rodziców z dokumentami przedszkola (Statut Przedszkola, Regulamin Przedszkola, Procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci do przedszkola)

 • >Przedstawienie Programu realizacji Podstawy Wychowania Przedszkolnego

 • Zapoznanie z wychowawcą i nauczycielami przedszkola

 • Omówienie organizacji pracy placówki

 • Rozdanie rodzicom ankiet dotyczących dziecka

 1. Zorganizowanie zajęć adaptacyjnych dla rodziców i dzieci w miesiącu sierpniu

 • zabawy integracyjne,

 • warsztaty plastyczne,

 • zabawy dzieci w ogrodzie przedszkolnym (zapoznanie z placem zabaw)

 1. Udział dzieci w uroczystości przedszkolnej „Pasowanie na przedszkolaka”

 • Śpiewanie piosenek przedszkolnych, recytacja wierszyków

 • Zabawy i konkursy

 • Złożenie obietnicy przedszkolaka i uroczyste pasowanie dziecka przez panią dyrektor

 • Wręczenie upominków małym przedszkolakomPLAN ZAJĘĆ ADAPTACYJNYCH W PRZEDSZKOLU W LUBISZYNIE I BACZYNIE

 

Dzień pierwszy 29.08.2023 r. godz. 09.00- 10.30

 • Zabawy z rodzicami na placu przedszkolnym.

 • Zapoznanie z wyglądem sali,

 • poznanie pomieszczeń: toaleta, kuchnia, gabinet dyrektora.

 • Wspólna zabawa integracyjna z rodzicami.

Dzień drugi 30.08.2023 r. od godz. 09.00 do 10:30

 • Zabawy swobodne na placu przedszkolnym bez rodziców.

 • Zabawy w przedszkolu z nauczycielką – zabawy w kole, zabawy przy piosence.

 • Zabawy swobodne w sali przedszkolnej.

 • Słuchanie czytanej bajki przez nauczycielkę. Rysowanie kredkami na temat wysłuchanej bajki.

Dzień trzeci 31.08.2023 r. od 09.00 do 11.00

 • Zabawy swobodne na placu przedszkolnym.

 • Zabawy zorganizowane w sali - opowieść ruchowa, zabawy z chustą animacyjną.

 • Wspólny posiłek – zjedzenie zupy.

 • Słuchanie czytanej bajki przez nauczyciela. Lepienie z plasteliny na temat przeczytanej bajki.