• Czcionka:
bawimy, uczymy, kształcimy

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Nasze przedszkole realizuje priorytet nr 3 :

 Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych

Priorytet 3 skierowany jest do placówek wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, szkół działających w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz bibliotek pedagogicznych. Otrzymane środki, finansowe w ramach Priorytetu 3, będą przeznaczone na: zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, zakup wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych, sprzętu komputerowego i oprogramowania, realizację działań promujących czytelnictwo (w tym zakup nagród dla uczniów biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo).

Operator Priorytetu – Ministerstwo Edukacji i Nauki.

W ramach programu nasze przedszkole będzie realizowało działania: 

1.-Biblioteka w Przedszkolu-wymiana książek między dziećmi.

2.W każdej Sali kącik czytelniczy.

3.Zaciekawienie dzieci czytaniem poprzez wprowadzenie metody czytania globalnego dla najmłodszych .

4.Wprowadzenie książeczek do czytania dla najmłodszych -duże litery z wyróżnieniem sylab.

5.Konkursy plastyczne zawierające motywy czytanych bajek.

6. Teatrzyk kamishibai –czytanie i tworzenie bajek.

7.Konkurs recytatorski-przedszkolny i gminny.